Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Social- og Boligstyrelsen har udviklet Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Modellen er særligt målrettet kommunerne, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi over tid.

Social- og Boligstyrelsen udvikler og understøtter brugere i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. 

Viden og beregninger i SØM

Med SØM kan man beregne det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en konkret social indsats.

Nettoresultatet for det offentlige giver et mere nuanceret resultat på tværs af velfærdsområder og ikke blot på socialområdet, der følger af den effekt indsatsen har på borgerne.

Modellen bygger på viden omkring effekt af indsatser, målgrupper på socialområdet, konsekvenser og priser på aktiviteter og ydelser på tværs af velfærdsområderne.

Læs mere om beregninger og viden i SØM

Understøttelse i brugen af SØM

Social- og Boligstyrelsen understøtter både nye og erfarne i investeringstankegangen på socialområdet.

Se læringsvideoer om SØM

Der bliver løbende afholdt uddannelse for både medarbejdere og ledere i hvad SØM kan bruges til for dem som ikke kender modellen.

Læs mere om uddannelse i SØM

For kommuner der kender modellen, men ønsker at arbejde dybere med en konkret investeringscase kan man søge om implementeringsstøtte i SØM hvor Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Rambøll afholder et implementeringsforløb i SØM.

Læs mere om implementeringsstøtte i SØM

For mindre rådgivning eller ønsker om et oplæg om SØM kan man kontakte Social- og Boligstyrelsens SØM-enhed. 

Læs mere om rådgivning i SØM

Læs mere om oplæg om SØM

Kontakt

Kenneth Lykke Sørensen
S: Leder af SØM og Analyse

Hent SØM

Hent Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Hent modellen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM