Dataunivers

I datauniverset har du mulighed for at se tal for udvalgte fokusområder inden for socialområdet i henholdsvis databanken og rapportbanken.

I databanken finder du detaljerede opgørelser præsenteret i tabeller, mens rapportbanken viser udvalgte tal i figurer og grafer.

 

Databank

Se tabeller med centrale tal inden for socialområdet.

Rapportbank

Se figurer og grafer med centrale tal inden for socialområdet.

Dokumentation

Læs dokumentation for data i rapportbanken og databanken her:

Dokumentationsrapport (PDF)